خدمات شرکت :

مهندسی خرید  ، تامین تجهیزات داخلی و خارجی از برندهای معتبر  ،مشارکت در پروژه های EPC ، جهت صنایع :

. نفت و گاز

. پتروشیمی

. فولاد

. نیروگاهها