خدمات شرکت KTP :

مهندسی خرید، تامین تجهیزات داخلی و خارجی از برندهای معتبر و مطابق AVL، مشارکت در پروژه های EPC در صنایع :

– نفت و گاز

– پتروشیمی

– فولاد

– نیروگاهها

سایر صنایع نظیر دارویی، غذایی و …

 Logo