تامین و خرید پکیج های صنعتی

یکی از مهمترین بخش های این شرکت به تامین پکیج های صنعتی اختصاص دارد که با توجه ویژه به بخش تصفیه آب و فاضلاب و اهمیت آب تصفیه شده و استفاده مجدد آن در بخش شهری و صنعتی صورت گرفته است. از اینرو راه حل ارائه شده برای بخش های آب و فاضلاب به ترتیب به شرح ذیل می باشد:

Reverse Osmosis (RO)/BW/SW/HRO/….)

Dewatering System (Belt Filter Press/…)

Electrodeionization System (EDR/EDI/…)

Sludge Treatment System

Ultra Filtration System (UF)

Chemical dosing/transfer package

Nano Filtration (NF)

Zero Liquid Discharge (ZLD)

Ion Exchange Systems (IX)/SAC/...)

Municipal and Industrial WWTP System (IFAS/MBR/ …)

Disinfection system (AOP/O3/Cl2/…)

Oil-water separating Package( API/CPI/DAF/IGF)

Filtration System (Self Cleaning filter/Sand Filter/Activated Carbon Filter/Cartridge Filter/…)

And Other Advance WTP and WWTP Package

راهکار ما در مهندسی خرید اینگونه پکیج های صنعتی به ارائه یک سیستم پیشرفته برای حذف آلاینده ها از پساب فاضلاب پالایشگاه های نفت، کارخانه های پتروشیمی، کارخانه های شیمیایی، کارخانه های پردازش گاز طبیعی و سایر منابع پساب کمک می کند.