هویت برند ما

برند KTP فراتر از یک لوگوی معمولی ست. در واقع یک سیستم بصری و زبانی متشکل از بخش هایی است که به منظور انتقال ماهیت اصلی به شکل مثلث با هم فعالیت می کنند. عدد 3 دومین عدد محبوب در جهان است که بیانگر عناصر اصلی آب، خاک و آتش و در مسیحیت به معنای پدر، پسر و روح القدس می باشد.  و همینطور در اسطوره شناسی پارسی به معنای پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک می باشد. فعالیت ما با الهام گرفتن از این کلمات آغاز گردید. مثلث یکی از محرک ترین و پویا ترین اشکال هندسی است که از ترکیب سه خط مورب بوجود می آید. ویژگی دیگری که باعث انتخاب مثلث شده این است که نماد منطق، عقلانیت و دانش است و در مقایسه با رنگ با قدرت و تاثیر رنگ زرد مترادف بوده و تمام ویژگی های این رنگ را دارا می باشد.