مهندسی خرید

مهندسی تدارکات یا مهندسی خرید بطور کلی یکی از بخشهای اصلی مدیریت زنجیره تأمین است و کارشناسانی که در این بخش فعالیت می کنند، علاوه بر دانش کافی دارای درک درستی از نیازها و مراحل مربوط به پروژه می باشند.
در حقیقت، مهمترین موارد در فرآیند تأمین یا خرید، دانش مهندسی و درک کامل نیازهای کارفرما و مشتری می باشد.
گروه KTP  تأمین و خرید کالا و خدمات فنی پروژه های صنعتی را انجام می دهد. همکاران ما علاوه بر دارا بودن دانش کافی در مورد تجهیزات و مواد صنعتی که منجر به تهیه و تامین کالا دقیقا مطابق با نیاز پروژه می گردد، در تعیین شرکت های هدف برای تهیه اقلام مورد نیاز (سورسینگ)  بصورت داخلی و خارجی از توانایی زیادی برخوردار می باشند. از اینرو، ارزیابی تأمین کنندگان جدید یا موجود با هدف انجام خرید و پیگیری فعالیت های مربوط به آن از طریق مذاکرات فنی به عنوان اولین گام و سپس مذاکرات تجاری به عنوان مرحله بعدی ارزیابی صورت گرفته و در نهایت تامین کننده اصلی تعیین می گردد.
در این پروسه قیمت نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا مهندسی ارزش یک استراتژی بلند مدت بسیار موفق برای تأمین کننده و صاحب کالا به شمار می رود.
بنابراین، می توان از صحت و اصالت کالای تامین شده اطمینان حاصل کرد.